Skönlitteratur i engelskundervisningen

DSpace Repository

Skönlitteratur i engelskundervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skönlitteratur i engelskundervisningen
Author Vesterberg, Maria
Date 2011
English abstract
The aim of this study was to look into a couple of teachers’ views of the purpose of literary fiction, in English language teaching, and also how they work with fiction in their teaching. The study was limited to a secondary school in a municipality in the south-east part of Skåne. The study was based on interviews. Further information has been acquired from research, literature and the Internet. The result shows that learning vocabulary is the primary purpose according to the interviewed teachers. Another motive to use fiction that was brought up by the interviewees was that it stimulates the reading habit. Moreover, fiction was seen to develop pupils’ fantasy and also their insight into and empathy with other people’s lives and cultures. The teachers have many ways to work with texts and the most common one is working with questions on the text. Furthermore the study shows that teachers are dissatisfied with the lack of English fiction, including class-sets of books, in the school libraries.
Swedish abstract
Syftet med arbetet var att undersöka några lärares syn på vilket syfte skönlitteraturen i engelskundervisningen uppfyller samt hur de bearbetar den. Undersökningen begränsades till en högstadieskola i en kommun i sydöstra Skåne. Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer. Ytterligare information har erhållits från tidigare forskning, litteratur och Internet. Resultatet visar att ordinlärning är det syfte som får mest uppmärksamhet på grund av att alla lärare har svarat det. Dock framkommer det andra syften så som utveckling av läsvanan, triggandet av fantasin samt inblick i andras liv och kulturer. Lärarna har flera olika sätt att bearbeta texter på men mest förekommande är frågor på texten. Dessutom framkommer att skönlitteratur används i viss utsträckning men att läromedelstexten har en desto mer frekvent användning på grund av att skolan har ett dåligt utbud av engelska böcker på skolbiblioteket samt få klassuppsättningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fiction
English language
Bo Lundahl
Handle http://hdl.handle.net/2043/11930 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics