Det urbana landskapet

DSpace Repository

Det urbana landskapet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Det urbana landskapet
Editor Lisberg Jensen, Ebba
Date 2010
English abstract
Cities are growing all over the world. The UN has reported that since 2008, more than half of the world population live in cities. A majority of the people of the future will experience and remember the urban environment as their home, not to say their home landscape. What will such a change mean to future knowledge about - and love for - nature? The report gives a number of examples on how to manage biodiversity in cities, on how to stimulate and protect biological diversity in cities and how to enhance the ecosystem services that will be increasingly important for our survival in the futures. With several outlooks to international arenas (in English) it takes its departure in the conditions of Stockholm, known as one of the greenest capitals of the world.
Swedish abstract
Städerna växer världen över. FN har beräknat att sedan 2008 bor mer än hälften av världens befolkning i städer. Det innebär att majoriteten av framtidens människor kommer att uppleva, känna och minnas den urbana miljön som sin hembygd, för att inte säga sitt landskap. Vad kommer en sådan omställning att betyda för framtidens kunskap om och känsla för naturen? Rapporten ger en rad exempel på hur man kan sköta och skydda biologisk mångfald i städer, och hur man kan förstärka de ekosystemtjänster som kommer att bli så avgörande för vår överlevnad i framtiden. Med många internationella utblickar (på engelska) tar den sin utgångspunkt i Stockholm och dess förutsättningar. Stockholm är känd som en av de grönaste huvudstäderna i världen.
Conference
Det urbana landskapet (2009 : Kungliga vetenskapsakademin, Stockholm)
Link http://www.cbm.slu.se/publ/skrift/skrift37.pdf... (external link to publication)
Publisher Centrum för biologisk mångfald, Uppsala
Swedish International Association of Landscape Ecology
Series/Issue CBM:s skriftserie;37
ISSN 1403-6568
ISBN 978-91-89232-48-8
Pages 84
Language swe (iso)
Subject urban landscape
biological diversity
landscape planning
urbanization
ecosystem services
resilience
landscape ecology
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING
Note Det urbana landskapet, Konferens 17–18 september 2009 på Kungliga vete... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/11949 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics