Skolutveckling sett ur lärarperspektiv. Några ekonomilärare resonerar om sina utvecklingsmöjligheter.

DSpace Repository

Skolutveckling sett ur lärarperspektiv. Några ekonomilärare resonerar om sina utvecklingsmöjligheter.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolutveckling sett ur lärarperspektiv. Några ekonomilärare resonerar om sina utvecklingsmöjligheter.
Author Öhrström, Jenny
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med undersökningen är att genom intervjuer utforska hur ett antal gymnasielärare i de ekonomiska ämnena upplever möjligheter till skolutveckling i allmänhet, och i synnerhet i tider för införandet av en ny skolreform; Gy2011. Undersökningen syftar dessutom till att ge en bild av hur dessa lärare ser på utveckling på elevnivå, lärarnivå samt av skolan som helhet och på hur de ser på sin roll i detta sammanhang. Resultatet visar att lärarna upplever stora möjligheter att bidra till och ta del av skolutveckling och att de finner ett samband mellan utveckling av de olika nivåerna och skolan som helhet. En analys och teoretisk tolkning görs utifrån faktorer som kan ha betydelse för en lärares upplevelser av sina möjligheter till utveckling. Faktorer såsom: var läraren står i sin yrkesutveckling, yttre påverkan i form av arbetsmiljö, inre påverkan i form av förväntningar och motivation, hur läraren ser på förändring och sin roll i denna. Slutsatsen är att möjligheterna till skolutveckling ur dessa lärares perspektiv är goda och att lärarna använder sig själva som redskap för att lyckas och därmed kan ses som en av skolans främsta resurser till utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetsmiljö
ekonomilärare
förändring
Gy2011
lärarperspektiv
lärarroll
möjligheter
skolutveckling
utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/11958 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics