Omsorg eller Kunskap - Var lägger pedagogerna fokus inom träningsskolan och gymnasiesärskolan?

DSpace Repository

Omsorg eller Kunskap - Var lägger pedagogerna fokus inom träningsskolan och gymnasiesärskolan?

Details

Files for download
Icon
uppsats överbryggande ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Omsorg eller Kunskap - Var lägger pedagogerna fokus inom träningsskolan och gymnasiesärskolan?
Author Byreing-Brobeck, Maria ; Petersson, Cecilia
Date 2011
Swedish abstract
Vårt syfte med följande arbete är att undersöka pedagogernas upplevelse av och deras syn på begreppen omsorg och kunskap i träningsskolan samt gymnasiesärskolan. Vi har valt en kvalitativ analysmetod och en fenomenologisk ansats då vi söker upplevelser och tolkningar av mötet mellan elev och pedagog. Vi vill beskriva det som pedagogerna upplever som verklighet, vilket de i sin tur bygger sin verksamhet på. Mönstret som träder fram i vår studie är att medvetenheten är stor bland pedagoger. Så länge det finns en medvetenhet i utövandet av omsorg så kan omsorg vara en metod som leder till kunskapsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 32
Language swe (iso)
Subject gymnasiesärskola
kunskap
omsorg
träningsskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/11963 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics