Utlandsfödda mäns inställning till mötet med den svenska primärvården - En enkätstudie

DSpace Repository

Utlandsfödda mäns inställning till mötet med den svenska primärvården - En enkätstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Utlandsfödda mäns inställning till mötet med den svenska primärvården - En enkätstudie
Author Johansson, André ; Lindholm, Tove
Date 2011
English abstract
Johansson, André & Lindholm, Tove. Non-native men’s attitude towards encounters with swedish primary health care. A survey study. Degree Project, 15 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2011 Background: Health care centres, which are the foundation of Swedish primary health care, are often the primary alternative for residents concerning illness and health inquiries. Health care centres work in a preventative manner through building healthy lifestyle routines and hiring personnel with a wide range of competence. Aim: The aim of the study was to study non-native men’s attitude towards encounters with Swedish primary health care. Method: The collection of data was produced with the help of questionnaires which were answered by non-native men in waiting rooms at one out of three different health care centres in various areas of southern Sweden. Result: Respondents were generally positive regarding the health care centre, but slightly negative towards waiting times. Conclusion: Results of the study cannot be generalized for the population due to deficiencies in the study instruments and the limited size of the sample.
Swedish abstract
Johansson, André & Lindholm, Tove. Utlandsfödda mäns inställning till mötet med den svenska primärvården. En enkätstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2011. Bakgrund: Vårdcentralen, som är basen av primärvården, är oftast den första kontakten för länsinvånarna vid sjukdom och frågor om hälsa. Vårdcentraler arbetar preventivt med levnadsvanor och har personal med kompetens inom många olika områden. Syfte: Studiens syfte var att undersöka utlandsfödda mäns inställning till mötet med den svenska primärvården. Metod: Datainsamling genomfördes med hjälp av enkäter vilka besvarades av utlandsfödda män i väntrummet på någon av tre olika vårdcentraler belägna i mångkulturella områden i södra Sverige. Resultat: Respondenterna var överlag positiva avseende vårdcentralen, men svagt negativa till väntetiderna. Konklusion: Resultatet i arbetet går inte att generalisera med den population som undersökts på grund av brister i instrumentet och då urvalet var för för litet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject Enkät
inställning
kvantitativ
mångkulturalitet
primärvård
utlandsfödd
Handle http://hdl.handle.net/2043/11968 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics