x Discontinued/ Student/ Lärarutbildning: Historievetenskap och lärande /LS: Recent submissions

 • Historieundervisning och identitetsutveckling fulltext
  Linda, Habram; Hanna, Jensen  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2018) Student essay 15hp
 • Kvinnor som aktörer i läromedel för historia fulltext
  Persson, Sandra  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Student essay 15hp
 • Illuminationer. 1900-talets kvinnor och män i historieämnets läroböcker fulltext
  Möllerström, Lina  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Student essay 15hp
 • Förintelsen, ett mångfacetterat undervisningsområde fulltext
  Jeppsson, Johan  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2019) Student essay 15hp
 • Diskursernas kamp - Afrika söder om Sahara i kurslitteraturen på lära... fulltext
  Weeks, Sarah  : Malmö universitet/Lärande och samhälle (2018) Student essay 15hp

Search


Browse

My Account