Motstånd mot genusarbete i skolan utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv

DSpace Repository

Motstånd mot genusarbete i skolan utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Motstånd mot genusarbete i skolan utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv
Author Fhager, Hilda
Date 2011
English abstract
Semi-structured interviews were conducted with teachers working with teenagers. The teachers all had experience in working with gender perspectives in a school context. This thesis studies the resistance against gender equality efforts that these teachers had experienced coming from colleagues and principals. Resistance was shown through blaming (rightfully or wrongfully) an inability to work with gender issues to lack of time or interest. A more difficult type of resistance to manage is the type that appears to be accommodating – the person says that he or she will take on a gender perspective but in the end there is nothing done. The teachers also view the sensitive nature of gender issues to play a large roll in why the different types of resistance emerge. The thesis then tries to explain why resistance exists through social psychological theories. Theories about cognitive dissonance, incongruence and the four rooms of change explain why humans have a problem with changing their views and perspectives and therefore show resistance. People resist change (such as gender equality efforts) since the unknown is difficult to handle. Another reason for why a change of views does not occur is due to the pursuit towards congruence, though this tendency also explains why change does occur. Finally the importance of paying attention to the effects of the resistance is stressed.
Swedish abstract
Magisteruppsatsen studerar pedagogers erfarenhet av motstånd mot genusarbete samt försöker förklara motståndet utifrån socialpsykologiska teorier. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med lärare som arbetar med skolans äldre åldrar. Samtliga lärare var engagerade i genusarbete på sina skolor. Tidsbrist samt ointresse var två former av motstånd som kollegor och skolledning utövade. En svårare form av motstånd visade sig vara tillmötesgående motstånd – då motståndsaktörer ger sken av att vilja arbeta med genusperspektiv men i själva verket låter det bero. Ett annat hinder är pedagogers goda självbild vilken försvårar medvetandegörande av genusstrukturerna. Lärarna lyfte också fram genusarbetets känsliga natur som ett skäl till varför motstånd uppstår. Socialpsykologiska teorier kring förändringens fyra rum, kognitiv dissonans samt inkongruens används för att förklara motstånd mot genusarbete. Slutsatsen är att dessa svårigheter med att förändra perspektiv beror på att människor ofta försöker motstå förändring då det nya är arbetsamt att hantera. Motståndet kan också förklaras utifrån människans strävan mot att uppnå kongruens, denna strävan kan dock även förklara varför förändring kan ske. Slutligen betonas vikten av att uppmärksamma motståndets effekter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject förändringens fyra rum
genus
inkongruens
jämställdhet
kognitiv dissonans
motstånd
socialpsykologi
cognitive dissonance
incongruence
equality
four rooms of change
gender
resistance
social psychology
Handle http://hdl.handle.net/2043/11971 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics