Allt som inte flyter : Fosies potentialer - Malmös problem

DSpace Repository

Allt som inte flyter : Fosies potentialer - Malmös problem

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Book
Title Allt som inte flyter : Fosies potentialer - Malmös problem
Author Stigendal, Mikael
Date 2007
Swedish abstract
Hur är det att leva i Malmö idag? Naturligtvis är det en fråga som man kan besvara på många sätt. Allt som inte flyter är resultatet av Levnadsundersökningen 2006, där arton praktiker intervjuat invånare i Fosie, Malmös folkrikaste stadsdel. Här finns såväl en mångfald av individuella röster som mer generella resultat. Många beskriver att förhållandena har blivit bättre sedan den förra Levnadsundersökningen som genomfördes 1995-1997, men resultaten visar också att detta inte är en entydig bild och att det finns flera frågor som kräver uppmärksamhet. I boken diskuteras framför allt frågor om innanförskap och utanförskap. Men gärna på ett djupare plan, där ambitionen inte sällan är att problematisera och ifrågasätta. Synen på trygghet, utbildning, boende och arbete hos olika aktörer har en viktig roll, och betydelsen av ideella organisationer lyfts fram. Men det kanske viktigaste är argumenten för ett annorlunda sätt att se på Fosie och dess invånare, där fokus riktas mot potentialer istället för mot problem.
Publisher Malmö högskola, Institutionen för urbana studier
Series/Issue MAPIUS;1
ISSN 1654-6881
ISBN 978-91-977-233-0-5
Language swe (iso)
Subject Integration
Segregation
Utanförskap
Innanförskap
Deltagarorienterad forskning
Kritisk realism
Malmö
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/11974 Permalink to this page
Purchase printed copy
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics