Var lägger coacher sitt fokus på; individ, relation eller sakfrågor?

DSpace Repository

Var lägger coacher sitt fokus på; individ, relation eller sakfrågor?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Var lägger coacher sitt fokus på; individ, relation eller sakfrågor?
Author Gyllerfelt, Lena ; Alriksson, Ingrid
Date 2011
Swedish abstract
I vårt arbete utgick vi från följande frågeställningar: – Hur ser coachers arbete med långtidsarbetslösa ut? – Vad anser coacher vara de avgörande faktorerna för att en långtidsarbetslös ska få ett arbete? - En del coacher anser att de har lyckats få ut förhållandevis många långtidsarbetslösa i arbete. Hur skiljer sig deras arbetsmetoder från de övriga coachernas? För att få svar på våra frågeställningar använde vi oss av kvalitativ metod. Totalt ingick sju coacher i vår undersökning. Alla dessa arbetade i sin coachning med samma metoder, det vill säga praktikanskaffning, CV-skrivning, gruppövningar, rollspel och mental träning. Det som skiljde deras arbetssätt åt var att de arbetade olika mycket med olika delar. Alla coacherna var överens om att den avgörande faktorn när det gällde möjligheterna för en långtidsarbetslös att få ett jobb var vilken inställning den arbetslöse själv har. De coacher som hade arbetat mest med samtal var Anna och Asta, och det var också de två coacher som med säkerhet kunde säga att de allra flesta av deras klienter hade kommit ut i arbete efter deras insatser. De övriga fem svarade osäkert på frågan hur det hade gått för dem de hade coachat. När vi analyserade materialet såg vi också att dessa fem coacher hade fokuserat mer på rent praktiska saker, som till exempel CV- skrivning, än på samtal. Två av arbetade alltså i större omfattning med den långtidsarbetslöses inställning och självförtroende, genom bland annat mental träning och rollspel. Deras arbete genomsyrades av empati och kreativitet. För att tolka vårt material så använde vi oss av teorierna KASAM, humanistisk personlighetsteori, konstruktivistisk vägledningsmodell och empowerment.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Arbetsmarknaden
Långtidsarbetslös
Coachning
Handle http://hdl.handle.net/2043/11977 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics