Flerspråkiga barn och språkutveckling i förskolan

DSpace Repository

Flerspråkiga barn och språkutveckling i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flerspråkiga barn och språkutveckling i förskolan
Author Reventa, Cristina ; Dittrich, Veera
Date 2011
English abstract
Our study is about how teachers are working in a language developing way with children who have multiple languages. Aims of the study is to examine what methods they interviewed teachers use to stimulate language development in children with a mother tongue other than Swedish. At the same time, we want to find out how the child's culture and language integrated into the preschool. We have used a qualitative approach and have chosen to interview 13 teachers working in three different municipalities in Sweden. Interview Educators believe that children's language development is stimulated by working consciously with language in all routine situations. They argue that it is important to build upon children's understanding and previous experience and that children need to develop their native language alongside Swedish. Educators believe that the most important thing is that all children are treated with respect and curiosity for them to feel welcome and safe at the preschool. The result also shows how important it is to have good communication and good cooperation with parents who play a major role in their children's development.
Swedish abstract
Vår studie handlar om hur pedagoger arbetar på ett språkutvecklande sätt med barn som har flera språk. Syften med studien är att undersöka vilka metoder de intervjuade pedagoger använder för att stimulera språkutvecklingen hos barn med ett annat modersmål än svenska. Samtidigt vill vi ta reda på hur barnets kultur och modersmål integreras i förskolans verksamhet. Vi har utgått från en kvalitativ metod och har valt att intervjua 13 pedagoger som arbetar i tre olika kommuner i Sverige. Intervjupedagogerna anser att barnens språkutveckling stimuleras genom att arbeta medvetet med språket i alla rutinsituationer. De hävdar att det är viktigt att utgå ifrån barnens förförståelse och gamla erfarenheter och att barnen behöver utveckla sitt modersmål parallellt med svenska. Pedagogerna anser att det viktigaste är att alla barn bemöts med respekt och nyfikenhet för att de ska känna sig välkomna och trygga på förskolan. Resultatet visar också hur viktigt det är att ha en bra kommunikation och ett bra samarbete med föräldrarna som spelar en stor roll i barnens utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject flerspråkighet
språkutveckling
språkutvecklande arbetssätt
identitet
modersmål
Handle http://hdl.handle.net/2043/11986 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics