Utmaningar vid förändring

DSpace Repository

Utmaningar vid förändring

Details

Files for download
Icon
Utmaningar vid ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Utmaningar vid förändring
Author Bentner, Marie ; Harrysson, Katarina
Date 2011
English abstract
Changes and its challenges, a case study about working environment on a large hospital. This examinations work is based on a fusion between two university hospitals. The merger is one part of the County Council's renewal efforts to enhance and strengthen the region on long term basis. This degree is designed as a case study and it will highlight the employees’ views of the fusion. The intension with this case study is to indicate the experiences that the employees have before and after the merge of the two hospitals. This study in particular highlights how the integration between the employees has worked out and what growing abilities have been created. The empirical modules consists 11 qualitative interviews with employees from different areas within the hospital, clinic managers, consultants, nurses and nursing assistants. The empirical data that is interpreted with the theories of change management as a base and previous researches about mergers of hospitals. The conclusions of this study have showed flaws of the process of implementation this might have haltered the integration. According to the employees experience there were shortcomings in the transfer of information before and about the fusion. It is a complex task to combine two different companies’ cultures and get the right information at the right time. On the positive note the employees’ see a great potential with the merge and its future work forum and expertise. Keywords: fusion, change, leadership in change, organizational culture, mergers, interaction
Swedish abstract
Utmaningar vid förändring. En fallstudie om arbetsmiljön på storsjukhuset. Examensarbetet tar sin utgångspunkt i en fusion mellan två olika universitetssjukhus. Sammanslagningen är ett led i landstingets förnyelsearbete för att stärka regionen på lång sikt. Examensarbetet är utformad som en fallstudie och belyser en klinik där personal från de två sjukhus som slagits samman är verksamma. Syftet med studien är att uppmärksamma medarbetarnas upplevelser av sin arbetsmiljö under och efter fusionen. Studien belyser i synnerhet hur integrationen mellan personal har fungerat och vilka utvecklingsmöjligheter som skapats. Studiens empiriska material består av 11 kvalitativa intervjuer med medarbetare från olika yrkeskategorier såsom klinikchef, överläkare, avdelningschef, sjuksköterska och undersköterska. Det empiriska materialet tolkas mot bakgrund av teorier om förändringsarbete och tidigare forskning som gjorts av fusioner mellan sjukhus. Studiens slutsats är att det funnits brister i implementeringsprocessen som kan ha försvårat integrationen. Framförallt upplever medarbetarna att det fanns brister i informationsöverföringen inför fusionen och att det är en komplicerad uppgift att arbeta samman två olika organisationskulturer. Samtidigt ser medarbetare också potential i fusionen och gemensamma arbetsforum är under utveckling.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 84
Language swe (iso)
Subject Fusion
Förändring
Ledarskap vid förändring
Organisationskultur
Sammanslagning
Samverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/12006 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics