Hur eleverna resonerar kring sin språkinlärning

DSpace Repository

Hur eleverna resonerar kring sin språkinlärning

Details

Files for download
Icon
exarbete
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur eleverna resonerar kring sin språkinlärning
Author Majstorovic, Ana
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med detta arbete har varit att reflektera över åsikter kring språkundervisningen i nuvarande gymnasieskolan samt fokusera på att hitta svar på möjliga lösningar. Slutsatsen är att eleverna har en tydlig bild av vad de behöver för stöd i deras språkutveckling och vilka svaga punkter det finns i dagens undervisning. Språkundervisningen motsvarar den aktuella forskningen och i hög grad svarar till de förväntningar eleverna har. Dock finns det vissa områden i språkundervisningen som bör utvecklas så att eleverna trivs bättre i skolan. Olika teorier om både förstaspråks- och andraspråksinlärningen utgör grunden för denna undersökning. Den valda metoden är den kvalitativa forskningsintervjun. För en blivande lärare i språk har det varit av en oerhört stor betydelse att försöka få fram åtminstone några av svaren på de grundläggande pedagogiska frågorna: vad, hur, varför, som varje pedagogiskt arbete börjar med.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 36
Language swe (iso)
Subject CLA, kod-växling, den kommunikativa språksynen, motivation, språkinlärning, variation i undervisning, språkundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12010 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics