Bilden av muslimer i media - en innehållsanalys av tidningsmedia veckan efter 11 september 2001.

DSpace Repository

Bilden av muslimer i media - en innehållsanalys av tidningsmedia veckan efter 11 september 2001.

Details

Files for download
Icon
Bilden av muslimer ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bilden av muslimer i media - en innehållsanalys av tidningsmedia veckan efter 11 september 2001.
Author Tedgård, Joel
Date 2011
Swedish abstract
Studiens syfte är att studera vilken bild av muslimer som förmedlas i svensk tidningsmedia veckan efter terrorattacken mot World Trade Center i New York den 11 september 2001. Undersökningen tar sin teoretiska utgångspunkt i postkolonial teori och Saids ”orientalism”-begrepp. Jag har valt att använda mig av en riktad kvalitativ innehållsanalys för att undersöka vad källmaterialet förmedlar och har utifrån innehållet skapat kategorier som ska tydliggöra detta. Slutresultaten visar att den bild som tidningarna förmedlade av muslimer efter terrordådet den 11 september 2001 var präglad av stereotyper om Orienten, där muslimer bland annat beskrivs som känslostyrda, omoderna och religiösa. Däremot gick det inte att utläsa någon generell uppfattning bland tidningsmedia att det finns en koppling mellan islam och terrorism.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Orientalism
postkolonialism
massmedier
kvalitativ innehållsanalys
muslimer
islam
11 september 2001
Handle http://hdl.handle.net/2043/12016 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics