Barns föreställningar om skräp

DSpace Repository

Barns föreställningar om skräp

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns föreställningar om skräp
Author Bullaku, Njomza ; Lindsjö, Johanna
Date 2010
Swedish abstract
Detta arbete handlar om barns tankar om skräp i sin närmiljö. Vi ville ta reda på vad barn tänker om skräp i närmiljön, eftersom vi under våra VFT perioder upptäckt hur mycket skräp som ligger på skolgårdarna där barnen vistas och leker. Förskolan och skolan har en betydelsefull roll för att utveckla barns handlingskompetens för en hållbar utveckling. Vi har intervjuat barn i en mångkulturell förskoleklass för att ta reda på deras tankar om varför skräpet hamnar på marken och vart det tar vägen om det får ligga kvar. Vi har även intervjuat förskolläraren barnen hade i förskolan för att se om de fått med sig någon kunskap om ämnet från förskolan till förskoleklassen. Våra resultat visar att de flesta barn i denna undersökning tänker ungefär på samma sätt om skräp i sin närmiljö. Skräp för dessa barn är något som någon använt och slängt på marken, t.ex. förpackningar av olika slag. Barnen visade svårigheter i att förstå nedbrytning av organiskt avfall och kom med olika förslag om vart skräpet tar vägen om det får ligga kvar på marken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Barns tankar
Förskoleklass
Förskollärare
Intervjuer
Närmiljö
Skräp
Handle http://hdl.handle.net/2043/12017 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics