Miljöarbete i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Miljöarbete i förskolan
Author Brnjak, Alma
Date 2010
Swedish abstract
Syftet med den här studien är att urskilja vilka faktorer påverkar förskolans ekologiska fotavtryck och hur förskolor kan arbeta med dem samt undersöka pedagogernas och den övriga personalens förhållningssätt i miljöfrågor. I studien introduceras begreppet ekologiskt fotavtryck ur ett miljö- och didaktiskt perspektiv och hur den påverkas av ovannämnda förhållningssätet. Undersökningen grundas på kvalitativa intervjuer med pedagoger och kökspersonal, kompletterade med observationer, på tre förskolor i en stor kommun i södra Sverige. Resultatet jag kom fram till är att pedagogernas förhållningssätt i miljöfrågor med största sannolikhet påverkar förskolans ekologiska fotavtryck.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject ekologiskt fotavtryck
förskolan
hållbar utveckling
miljöundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12018 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics