Miljöarbete i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Brnjak, Alma
dc.date.accessioned 2011-05-19T06:44:53Z
dc.date.available 2011-05-19T06:44:53Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12018
dc.description Syftet med den här studien är att urskilja vilka faktorer påverkar förskolans ekologiska fotavtryck och hur förskolor kan arbeta med dem samt undersöka pedagogernas och den övriga personalens förhållningssätt i miljöfrågor. I studien introduceras begreppet ekologiskt fotavtryck ur ett miljö- och didaktiskt perspektiv och hur den påverkas av ovannämnda förhållningssätet. Undersökningen grundas på kvalitativa intervjuer med pedagoger och kökspersonal, kompletterade med observationer, på tre förskolor i en stor kommun i södra Sverige. Resultatet jag kom fram till är att pedagogernas förhållningssätt i miljöfrågor med största sannolikhet påverkar förskolans ekologiska fotavtryck. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject ekologiskt fotavtryck en
dc.subject förskolan en
dc.subject hållbar utveckling en
dc.subject miljöundervisning en
dc.title Miljöarbete i förskolan en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program VAL-projektets uppsatser samt grundskollärarutbildning före år 2000
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics