"Man måste tänka lite mer" En studie av en grupp invandrarkvinnors möte med pedagogiskt drama som kommunikativt verktyg.

DSpace Repository

"Man måste tänka lite mer" En studie av en grupp invandrarkvinnors möte med pedagogiskt drama som kommunikativt verktyg.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title "Man måste tänka lite mer" En studie av en grupp invandrarkvinnors möte med pedagogiskt drama som kommunikativt verktyg.
Author Graneheim, Caroline
Date 2010
Swedish abstract
Denna studie behandlar tio invandrarkvinnors möte med dramapedagogiska metoder i deras lärande av svenska språket. I studien har jag genomfört fyra dramapedagogiska möten med tio invandrarkvinnor i åldersgruppen 50-70 år under våren 2010. Syftet med denna studie är att undersöka om pedagogiskt drama kan stimulera invandrarkvinnors kommunikativa kunskaper i svenska språket genom dramaövningar och att analysera vilka faktorer som har haft betydelse för detta. Jag har i studien använt mig av aktionsforskning som är ett kvalitativt tillvägagångssätt att påverka ett utvecklingsarbete genom praktiska experiment. I studien har jag varit både ledare och deltagande observatör. Jag har även använt mig av en kvalitativ fokusgrupp där deltagarna reflekterade och diskuterade utifrån fyra öppna frågor. Resultatet baseras på deltagande observation, den dramapedagogiska processen och fokusgruppintervjun. Vid sammankomsterna använde jag mig av dramaövningar med huvudfokus på det kommunikativa berättandet. Materialet är indelat i fyra kategorier, Initiativ, fantasi, användning av kunskap och gruppens betydelse. Kategorierna har utarbetats genom observationer, litteraturen och de teoretiska begreppen. Slutsatser som jag har kommit fram till i min undersökning är att de gemensamma gruppövningarna gav större möjligheter för invandrarkvinnorna att ta kommunikativa initiativ än vad de tycktes ha i parövningarna. Det kommunikativa flödet var även större i de gemensamma gruppövningarna och deltagarna hade större möjlighet att delta utifrån sina språkliga premisser, eftersom ansvaret fördelades. De gemensamma berättarövningarna bidrog i högre grad till att kommunikationen drevs framåt än i de övningarna där formen och innehållet ställde högre krav på en individuell kommunikativ förmåga.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Aktionsforskning
pedagogiskt drama
svenska som andraspråk
vuxenpedagogik
frivillighet
kommunikativa initiativ
Handle http://hdl.handle.net/2043/12019 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics