"Man måste tänka lite mer" En studie av en grupp invandrarkvinnors möte med pedagogiskt drama som kommunikativt verktyg

DSpace Repository

"Man måste tänka lite mer" En studie av en grupp invandrarkvinnors möte med pedagogiskt drama som kommunikativt verktyg

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Graneheim, Caroline
dc.date.accessioned 2011-05-19T07:07:55Z
dc.date.available 2011-05-19T07:07:55Z
dc.date.issued 2010 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12019
dc.description Denna studie behandlar tio invandrarkvinnors möte med dramapedagogiska metoder i deras lärande av svenska språket. I studien har jag genomfört fyra dramapedagogiska möten med tio invandrarkvinnor i åldersgruppen 50-70 år under våren 2010. Syftet med denna studie är att undersöka om pedagogiskt drama kan stimulera invandrarkvinnors kommunikativa kunskaper i svenska språket genom dramaövningar och att analysera vilka faktorer som har haft betydelse för detta. Jag har i studien använt mig av aktionsforskning som är ett kvalitativt tillvägagångssätt att påverka ett utvecklingsarbete genom praktiska experiment. I studien har jag varit både ledare och deltagande observatör. Jag har även använt mig av en kvalitativ fokusgrupp där deltagarna reflekterade och diskuterade utifrån fyra öppna frågor. Resultatet baseras på deltagande observation, den dramapedagogiska processen och fokusgruppintervjun. Vid sammankomsterna använde jag mig av dramaövningar med huvudfokus på det kommunikativa berättandet. Materialet är indelat i fyra kategorier, Initiativ, fantasi, användning av kunskap och gruppens betydelse. Kategorierna har utarbetats genom observationer, litteraturen och de teoretiska begreppen. Slutsatser som jag har kommit fram till i min undersökning är att de gemensamma gruppövningarna gav större möjligheter för invandrarkvinnorna att ta kommunikativa initiativ än vad de tycktes ha i parövningarna. Det kommunikativa flödet var även större i de gemensamma gruppövningarna och deltagarna hade större möjlighet att delta utifrån sina språkliga premisser, eftersom ansvaret fördelades. De gemensamma berättarövningarna bidrog i högre grad till att kommunikationen drevs framåt än i de övningarna där formen och innehållet ställde högre krav på en individuell kommunikativ förmåga. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject Aktionsforskning sv_SE
dc.subject pedagogiskt drama sv_SE
dc.subject svenska som andraspråk sv_SE
dc.subject vuxenpedagogik sv_SE
dc.subject frivillighet sv_SE
dc.subject kommunikativa initiativ sv_SE
dc.title "Man måste tänka lite mer" En studie av en grupp invandrarkvinnors möte med pedagogiskt drama som kommunikativt verktyg en_US
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Kultur, medier och estetik
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics