Samma lektion som innan fast med mer Facebook

DSpace Repository

Samma lektion som innan fast med mer Facebook

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Samma lektion som innan fast med mer Facebook
Author Hallberg, Madeleine
Date 2011
Swedish abstract
Datorn är ett av skolans viktigaste verktyg – både idag och i framtiden och inte minst i engelskundervisningen. Detta examensarbete syftar dels till att undersöka huruvida eleverna ser någon skillnad i undervisningen när de nu har tillgång till en personlig dator jämfört med tidigare och dels till att undersöka och belysa hur lärare respektive elever resonerar kring datorns användning och betydelse i engelskundervisningen på en gymnasieskola. Det senast nämnda syftet kan ses som det huvudsakliga då det just nu satsas mycket pengar på att förnya de digitala verktygen i skolorna vilket gör kombinationen dator och undervisning väldigt aktuell och viktig att granska. Forskare som Martin Tallvid och Agnes Kukulska-Hulme diskuterar ämnet flitigt och lägger vikt vid hur man i skolan ska inkorporera digitala medier, såsom datorn, i undervisning för att utveckla elevers tänkande och agerande och inte endast använda datorn som ett hjälpmedel. Forskaren Maria Estling Vanneståls resultat utifrån egna undersökningar bidrar även mycket i denna uppsats till hur elever och främst lärare tänker kring IKT och dator i engelskämnet. Detta arbete åskådliggör till exempel att lärare stöter på problem när det gäller att använda datorn i undervisning. Läraren får nu slåss för uppmärksamheten i klassrummet på ett helt annat sätt en tidigare såväl som att elevers funderingar kring datorn är ganska få. Arbetet tar upp Facebook som ett omdiskuterat ämne, men visar att önskan om en digital plattform finns. Åtta intervjuer har genomförts för att få fram detta resultat och tillsammans med de och den tidigare forskningen går det att dra slutsatsen att både elever och lärare är positivt inställda till datorn i engelskundervisningen, men att lektionerna inte har förändrats på något drastiskt sätt med datorns intåg. Dessutom kan man antyda att datorn borde få en större plats i de nationella styrdokument som finns för gymnasieskolan då den är oersättlig för både lärare och elever.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Dator
En-till-en dator
engelskundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12026 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics