Idrottens betydelse för elever i skolan - Ur ett lärarperspektiv. The importence of sport for students at school - From a teacher perspective

DSpace Repository

Idrottens betydelse för elever i skolan - Ur ett lärarperspektiv. The importence of sport for students at school - From a teacher perspective

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Idrottens betydelse för elever i skolan - Ur ett lärarperspektiv. The importence of sport for students at school - From a teacher perspective
Author Jönsson, Andreas ; von Eggers Patron, Viktor
Date 2011
Swedish abstract
I Idrottens betydelse för elever i skolan undersöker Andreas Jönsson och Viktor von Eggers Patron hur idrottstimmarna och dess betydelse har förändrats ur ett större perspektiv. Det empiriska materialet är baserat på lärarintervjuer och elevenkäter. Lärarintervjuerna har varit i fokus då lärarna har år av erfarenhet i och större inblick i ämnet. På så sätt kan de ge sin bild om idrottens betydelse, exempelvis hur eleverna påverkas av idrotten över en längre tidsperiod, vilket eleverna inte alltid kan göra. Undersökningens frågeställning är: Hur påverkar idrott och hälsa barnens övriga studier? Hur kan idrott och hälsa påverka elevernas koncentrationsförmåga samt deras inlärningsförmåga? Räcker det att ha idrott & hälsa på schemat för att det ska ha någon effekt eller krävs det en viss mängd av det? Kan skolan påverka barnens hälsa genom idrott och hälsa? Resultaten visar att om eleverna har mycket idrott på schemat höjs deras betyg i övriga ämnen samtidigt som det ökade deras inlärningsförmåga. Det är märkbart i och med att eleverna lättare klarar av att vara fokuserade på lektionerna. Nyckelord: Idrott och hälsa, koncentrationsförmåga, inlärning, motorik,
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Idott och hälsa
Koncentrationsförmåga
inlärning
Motorik
Handle http://hdl.handle.net/2043/12030 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics