Ungdomars drömmar om studie- och yrkesval

DSpace Repository

Ungdomars drömmar om studie- och yrkesval

Details

Files for download
Icon
Mattias Wiklund, ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Ungdomars drömmar om studie- och yrkesval
Author Wiklund, Mattias
Date 2011
Swedish abstract
Examensarbetet syftar till att få förståelse för hur ungdomar tänker och drömmer kring yrken. Jag har gjort en kvalitativ studie med fyra ungdomar som går i årskurs nio och frågat dem om deras drömyrken, hur de har förändrat och hur de tänker kring sina yrkesdrömmar, samt vad som påverkar dessa drömmar. Litteraturgenomgången berör olika påverkansfaktorer inför ungdomars yrkesval, såsom genus, klasstillhörighet och arbetsmarknad. Den belyser också viktiga vändpunkter inom karriärvalsteorin De yrken som ungdomarna från början drömde om att bli, förändras med tiden och påverkas av familj, vänner, sina intressen, men även av att synen på drömyrket förändras genom tiden och av en föränderlig arbetsmarknad. En av ungdomarna tyckte att det viktigt att valet gjordes av en själv och inte något som bestämt av någon annan. Enbart en de fyra ungdomarna har valt en utbildning som syftar till ett specifikt yrke. De övriga tre har gjort ett bredare val och utbildningen syftar inte till ett specifikt yrke, utan det finns möjlighet att ändra sig eller att välja en annan inriktning. Efter studien har jag har fått förståelse för vilka faktorer som påverkar ungdomars yrkesval. Som blivande studie- och yrkesvägledare har jag insett att det är bra att be ungdomar, som står inför ett gymnasieval, att tänka över önskedrömmar, samt resonera kring yrkesdrömmar. På så sätt tydliggörs att det finns många val. Denna eventuella revidering kring nya yrkesdrömmar blir sedan till starka övertygelser om framtida yrken och dess genomförande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 34
Language swe (iso)
Subject drömyrke
studie- och yrkesval
tankar kring yrkesval
ungdom och arbetslivet
Handle http://hdl.handle.net/2043/12031 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics