Arbetet med läs- och skrivinlärning på två skolor med olika språkliga karaktärer. The Work of Read- and Writing Skills at Two Schools with different Lingustic Characte

DSpace Repository

Arbetet med läs- och skrivinlärning på två skolor med olika språkliga karaktärer. The Work of Read- and Writing Skills at Two Schools with different Lingustic Characte

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Arbetet med läs- och skrivinlärning på två skolor med olika språkliga karaktärer. The Work of Read- and Writing Skills at Two Schools with different Lingustic Characte
Author Karlsson, Therese ; Nilsson, Therese
Date 2011
Swedish abstract
Karlsson, Therese & Nilsson Therese (2011). Arbetet med läs- och skrivinlärning på två skolor med olika språkliga karaktärer. Lärarutbildningen: Malmö Högskola. Syftet med vårt arbete är att synliggöra och öka kunskapen om hur fyra lärare arbetar med läs- och skrivinlärning. Vi vill även uppmärksamma likheter och skillnader i deras arbetsmetoder beroende på elevens språkliga förutsättningar. Två av lärarna arbetar på en skola där de flesta eleverna är enspråkiga och de andra två lärarna arbetar på en skola som är av en flerspråkig karaktär. Den tidigare forskning vi använt oss av berör bland annat flerspråkighet, förhållningsätt och inlärningsmetoder. För att kunna uppnå vårt syfte använde vi oss av följande frågeställningar.  Hur arbetar lärarna med läs- och skrivinlärning på de båda skolorna?  Finns det några likheter och skillnader i lärarnas arbetssätt med läs- och skrivinlärning beroende på elevers olika språkliga bakgrunder? För att få svar på våra frågeställningar utförde vi tre observationer. Vi har även utfört en kvalitativ intervju med varje utvald lärare där frågorna både var öppna och riktade. Vår studie visar att lärarna arbetar efter samma syfte nämligen att lära eleverna bokstavens form korrekt och dess ljud. Detta resultat uppnår de med samma metod nämligen ljudningsmetoden, men deras arbetssätt inom metoden skiljer sig något. De skillnader vi kan se i vår studie är att lärarna på den flerspråkiga skolan arbetar mer koncentrerat med denna metod då hela deras upplägg av läs- och skrivinlärningen bygger på Bornholmsmodellens upplägg.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Enspråkig
flerspråkig
förhållningsätt
inlärningsmetoder
läs- och skrivinlärning
Handle http://hdl.handle.net/2043/12033 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics