Transitioner mellan år 6 och 7 i den stadielösa grundskolan: Pedagogers och rektorers upplevelse av elevers trygghet och färdighet att hantera transitioner

DSpace Repository

Transitioner mellan år 6 och 7 i den stadielösa grundskolan: Pedagogers och rektorers upplevelse av elevers trygghet och färdighet att hantera transitioner

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Transitioner mellan år 6 och 7 i den stadielösa grundskolan: Pedagogers och rektorers upplevelse av elevers trygghet och färdighet att hantera transitioner
Author Lundquist, Alexandra ; Sandström, Karin
Date 2011
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att vi vill undersöka vilken syn lärare, specialpedagoger och rektorer har på transitionen mellan år 6 och 7, med fokus på elever i behov av särskilt stöd. Ett viktigt perspektiv är hur de olika aktörerna, utifrån ett professionsperspektiv, ser på övergångarna och hur organisationen i samband med dessa är upplagd. Fortsättningsvis vill vi undersöka hur skolans aktörer kan underlätta övergångarna för både elever och pedagoger och vilken roll specialpedagogen kan ha.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grundskola
transition
professionsgränser
specialpedagogiskt förhållningssätt
övergång
Handle http://hdl.handle.net/2043/12039 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics