Integrationen av modersmålsundervisning i en mångkulturell skola

DSpace Repository

Integrationen av modersmålsundervisning i en mångkulturell skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Integrationen av modersmålsundervisning i en mångkulturell skola
Author Salinas Ericsson, Lorena
Date 2011
Swedish abstract
Detta examensarbete har som utgångspunkt en undersökning som behandlar hur modersmålslärarna i Malmö arbetar för att uppnå målen i kursplan för modersmålsämnet, och vilka faktorer som kan påverka modersmålslärarnas undervisning. För att få svar på min frågeställning har jag tillägnat mig litteratur som varit relevant för mitt arbete. Jag har bland annat använt mig av de Berikande programmen som, Axelsson, Lennartson- Hokkanen & Sellgren (2002), tar upp i samband med en utvärdering av språkutveckling/förbättrade skolresultat i Sverige och kursplan för modersmål. Jag har intervjuat sju olika modersmålslärare i Malmö, Sverige, och Hernán Concha, biträdande rektor på modersmålsenheten i Malmö. Jag har även gjort fem observationer, hos fem av de intervjuade modersmålslärarna. Genom min undersökning har jag bland annat kommit fram till att de modersmålslärare som deltagit i min undersökning gör det bästa av undervisningssituationen för att uppnå kursplanens mål för modersmålsämnet. Dock finns det flera faktorer som påverkar undervisningssituationen negativt, såsom den begränsade undervisningstiden, problematiken kring läromedel, brist på samverkan mellan lärarna och integrationen med skolans övriga skolarbete.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Modersmålsundervisning
de Berikande programmen
tvåvägsprogram
god lärandemiljö för modersmål och sociokulturellt stödjande miljö
Handle http://hdl.handle.net/2043/12052 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics