Afrikanska stadgan - En komparativ studie om "The African Charter on Human and Peoples Rights"

DSpace Repository

Afrikanska stadgan - En komparativ studie om "The African Charter on Human and Peoples Rights"

Details

Files for download
Icon
kandidatuppsats i ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Afrikanska stadgan - En komparativ studie om "The African Charter on Human and Peoples Rights"
Author Westin, Lisa
Date 2010
English abstract
I have chosen to study the origin of The African Charter on Human and Peoples Rights. My main purpose has been to find out the importance of the African history in the shaping of the charter. Besides that I have choose to make a comparison with the European Convention to see what separates the two regional systems on human rights from each other. Furthermore I have tried to find out if the African charter is effective. I have searched for information, reviewed and interpreted what I have read in both books and human rights documents on the subject to find my answers. My results points out to a relatively inefficient charter with regional values and a focus on the history of colonialism and the colonial legacies. A history of oppression that made it difficult for the African developing-countries to make themself a place in the global world and the international community. My results also shows that universalism is something that is possible to achieve since there are as many differences as similarities between the African and European document on human rights. However, with an idea that regionalism may offer better conditions than universalism.
Swedish abstract
Jag har valt att studera uppkomsten av The African Charter On Human and Peoples Rights. Mitt huvudsyfte är att se vilken roll Afrikas historia har spelat för utformandet av den afrikanska stadgan för mänskliga rättigheter och vid sidan av detta även ta reda på om stadgan är effektiv. Jag har också valt att göra en jämförelse med Europakonventionen för att se vad som skiljer de två regionala systemen för mänskliga rättigheter åt. Jag har sökt information, granskat och tolkat det jag läst med hjälp av rättsvetenskaplig metod och en kvalitativ textanalys utefter en teori om universalism och en världssystemanalys. Något som krävt mycket och noggrann läsning. Mitt resultat pekar på en relativt ineffektiv stadga med starka regionala värderingar och stort fokus på kontinentens historia av kolonialism och de koloniala arven detta gett. En historia av förtryck som gjort det svårt för de afrikanska utvecklingsstaterna att ta plats i den globala världen och världssamfundet. Något som visar att universalism i vissa fall kan gå att nå, eftersom det finns lika många skillnader som likheter mellan det afrikanska och europeiska dokumentet för mänskliga rättigheter. Dock med en tanke om att regionalism kanske ger bättre förutsättningar än universalism.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Afrikanska stadgan
mänskliga rättigheter
europakonventionen
kolonialism
afrikas historia
Handle http://hdl.handle.net/2043/12075 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics