Att hantera historia med ett öga stängt : Samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter

DSpace Repository

Att hantera historia med ett öga stängt : Samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Licentiate Thesis
Title Att hantera historia med ett öga stängt : Samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter
Author Rosenlund, David
Date 2011
English abstract
In this licentiate thesis is the focus is on what tools for handling historical information that is mentioned in the standards for history education in the Swedish upper-secondary school. To what extent these tools are made available for the students by their teachers is also investigated. That is done, by looking at teachers assessment materials. The results show a very low degree of alignment between the standards and the teacher made assessment materials. Theories of history didactics are used to shed light on the results. The pattern that evolves show that most teachers only handle a small part of the standards.
Swedish abstract
I denna licentiatavhandling undersöks för det första de redskap för att hantera historia som samhället vill att eleverna skall tillgodogöra sig. För det andra kastar den ljus över i vilken utsträckning eleverna ges möjlighet att tillgodogöra sig dessa redskap. I undersökningen jämförs lärares skriftliga instruktioner för insamlande av bedömningsunderlag, till exempel prov och uppgifter, med kursplanen för historia A. Resultaten visar på en låg grad av samstämmighet mellan det lärarkonstruerade materialet och de mål och kriterier som anges i kursplanen. I ljuset av historiedidaktisk forskning framkommer i materialet mönster i fråga om hur lärarna i undersökningen hanterar historieämnet. För att förstå orsakerna till de funna mönstren intervjuas fem lärare. Intervjuerna tillsammans med undersökningens övriga resultat ger vid handen att lärarnas ämneskonstruktion är en central faktor.
Publisher Lunds universitet
Malmö högskola
Series/Issue Publikationer från Forskarskolan i historia och historiedidaktik;2
ISBN 978-91-978899-1-9
Pages 204
Language swe (iso)
Subject History
History education
Assessment
Alignment
Subject construction
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Note Beställning av tryckt exemplar görs hos författaren. david.rosenlund@m... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/12076 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics