Hjärtinfarkt - möjlighet till ett nytt liv

DSpace Repository

Hjärtinfarkt - möjlighet till ett nytt liv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hjärtinfarkt - möjlighet till ett nytt liv
Author Hansson, Lina ; Hedberg, Josefine
Date 2011
English abstract
Hansson, L & Hedberg, J. Myocardial infarction – possibility of a new life. A literature review. Degree project 15 credit points. Malmö University: Health and Society, Departement of Nursing, 2011. The authors' intention of this study was to explore how everyday life changed for men and women after a myocardial infarction (MI). Cardiovascular disease is a national disease in Sweden and nurses can come in contact with heart disease patients regardless of workplace. The authors would like to highlight that nurses has an important role for these patients. How a MI manifests differs between men and women. The difference is significant in terms of symptoms, mortality and incidence. More men diagnosed with MI while women have a poorer survival prognosis. The studies investigate the experience of heart attack and how lifestyle factors affected the participants. The participants' perception of their condition was essential for changes in everyday life. Women and men had in some regards different views on which changes were needed. Some used the cardiac rehabilitation program as a tool after discharge in order to succeed in implementing lifestyle changes. Common for both women and men was that motivation and social support were considered as an important factor to get back to everyday life Keywords: changes, experience, men, myocardial infarction, women
Swedish abstract
Hansson, L & Hedberg, J. Hjärtinfarkt – möjlighet till ett nytt liv. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad 2011. Författarnas avsikt med litteraturstudien var att undersöka hur det vardagliga livet förändras för män och kvinnor efter en hjärtinfarkt. Hjärt- och kärlsjukdom är i Sverige en folksjukdom och sjuksköterskor kan komma i kontakt med hjärtsjuka patienter oavsett arbetsplats. Författarna vill därför belysa att allmänsjuksköterskan har en viktig roll för dessa patienter. Hur hjärtinfarkt yttrar sig skiljer mellan kvinnor och män. Skillnaden är markant vad det gäller symtomen, mortalitet och incidens. Fler män insjuknar i hjärtinfarkt och kvinnor har en sämre överlevnadsprognos. Studierna som ligger till grund för litteraturstudien berör upplevelsen av hjärtinfarkt samt hur livsstilsfaktorerna påverkat deltagarna. Det framgick att deltagarnas uppfattning av sitt tillstånd var avgörande för förändringar i vardagen. Kvinnor och män hade i vissa avseende olika uppfattningar om vilka förändringar som var nödvändiga. En del använde hjärtrehabiliteringsprogram som ett verktyg efter utskrivning för att lyckas genomföra livsstilsförändringar. Gemensamt för både kvinnor och män var att motivation och socialt stöd ansågs som en viktig faktor för att komma tillbaka till vardagen. Nyckelord: förändring, hjärtinfarkt, kvinnor, livsstil, män, upplevelse
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 29
Language swe (iso)
Subject Changes
Experience
Men
Myocardial infarction
Women
Handle http://hdl.handle.net/2043/12093 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics