Basala och dentala avvikelser i sagittalled – en jämförelse av två diagnostiska metoder

DSpace Repository

Basala och dentala avvikelser i sagittalled – en jämförelse av två diagnostiska metoder

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Basala och dentala avvikelser i sagittalled – en jämförelse av två diagnostiska metoder
Author Ausmann, Joanna ; Claesson, Emma
Date 2011
Swedish abstract
Tidigare har man använt sig av gipsmodell och profilröntgen som komplement till den kliniska undersökningen för diagnostisering av bettavvikelser i sagittalled på Tandvårdhögskolan i Malmö. Idag har profilröntgen uteslutits då patienten fått den dentala diagnosen Angle II:I. Vid Angle III används fortfarande profilröntgen som diagnostiskt underlag och för behandlingsplanering. I studien jämförs den dentala och basala diagnosen, hos ortodontipatienter, med intentionen att se hur väl dessa två diagnostiska metoder följs åt. Resultaten visar att patienter med Angle II får i regel behandling utifrån sin dentala diagnos varpå profilröntgen kan ses som onödig bestrålning för patienten. Då patienten har klassats som Angle III är profilröntgen ett bra komplement för utredning av bettavvikelsen samt ett bra verktyg i behandlingsplaneringen.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Pages 17
Language swe (iso)
Subject ortodonti
basala
dentala
kefalometri
modell
diagnostisk
postnormalt bett
prenormalt bett
Handle http://hdl.handle.net/2043/12100 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics