Basala och dentala avvikelser i sagittalled – en jämförelse av två diagnostiska metoder

DSpace Repository

Basala och dentala avvikelser i sagittalled – en jämförelse av två diagnostiska metoder

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ausmann, Joanna
dc.contributor.author Claesson, Emma
dc.date.accessioned 2011-06-10T05:24:33Z
dc.date.available 2011-06-10T05:24:33Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 17 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12100
dc.description Tidigare har man använt sig av gipsmodell och profilröntgen som komplement till den kliniska undersökningen för diagnostisering av bettavvikelser i sagittalled på Tandvårdhögskolan i Malmö. Idag har profilröntgen uteslutits då patienten fått den dentala diagnosen Angle II:I. Vid Angle III används fortfarande profilröntgen som diagnostiskt underlag och för behandlingsplanering. I studien jämförs den dentala och basala diagnosen, hos ortodontipatienter, med intentionen att se hur väl dessa två diagnostiska metoder följs åt. Resultaten visar att patienter med Angle II får i regel behandling utifrån sin dentala diagnos varpå profilröntgen kan ses som onödig bestrålning för patienten. Då patienten har klassats som Angle III är profilröntgen ett bra komplement för utredning av bettavvikelsen samt ett bra verktyg i behandlingsplaneringen. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten en_US
dc.subject ortodonti en_US
dc.subject basala en_US
dc.subject dentala en_US
dc.subject kefalometri en_US
dc.subject modell en_US
dc.subject diagnostisk en_US
dc.subject postnormalt bett en_US
dc.subject prenormalt bett en_US
dc.title Basala och dentala avvikelser i sagittalled – en jämförelse av två diagnostiska metoder en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics