Åskväder i hjärnan

DSpace Repository

Åskväder i hjärnan

Details

Files for download
Icon
Kandidatuppsats
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Åskväder i hjärnan
Author Forslund, Ingela ; Norberg, Marie
Date 2011
English abstract
Background: Epilepsy is the most common neurological disease. Inspite of this, the knowledge is small and epilepsy is still stigmatized. Epilepsy is an invisible and incalculable disease which affect the adolescent in many different ways in their everyday lives. Purpose: The major purpose with this study was to investigate adolescents lived experiences of epilepsy. Method: This study is a literature review, based on twelve scientific articles that have been searched and found in the databases PubMed and PsycINFO. Result: Our compilation revealed that epilepsy is a complex disability that affects the adolescent in the biological, psychological and social domain. Conclusion: Epilepsy affects adolescents physically, mentally and socially and impose restrictions at home, at school and in leisure activities both in the present and in the future.
Swedish abstract
Bakgrund: Epilepsi är den vanligaste neurologiska funktionsnedsättningen., trots detta är okunskapen om epilepsi stor och fördomarna många. Epilepsi är ett dolt och oberäkneligt tillstånd som påverkar den unga människan på flera sätt i dennes vardag. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka ungdomars upplevelser av att leva med epilepsi. Metod: Denna studie är en litteraturstudie, baserad på tolv vetenskapliga artiklar som systematiskt sökts och funnits i databaserna PubMed och PsycINFO. Resultat: Vår sammanställning visade att epilepsi är en komplex funktionsnedsättning som påverkar den unga människan på det biologiska, mentala och sociala planet. Slutsats: Epilepsi påverkar den unga människan kroppsligt, mentalt och socialt och medför begräsningar i hemmet, skolan och på fritiden både i nuet och vid tankar på framtiden.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject epilepsi
identitet
relationer
stöd
ungdomar
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/12104 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics