PROTOKOLLISERAD URTRÄNING FRÅN RESPIRATOR. ATT HA EN PLAN ÄR VIKTIGARE ÄN HUR DEN SER UT OCH EN PLAN FUNGERAR BARA OM DEN ANVÄNDS.

DSpace Repository

PROTOKOLLISERAD URTRÄNING FRÅN RESPIRATOR. ATT HA EN PLAN ÄR VIKTIGARE ÄN HUR DEN SER UT OCH EN PLAN FUNGERAR BARA OM DEN ANVÄNDS.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title PROTOKOLLISERAD URTRÄNING FRÅN RESPIRATOR. ATT HA EN PLAN ÄR VIKTIGARE ÄN HUR DEN SER UT OCH EN PLAN FUNGERAR BARA OM DEN ANVÄNDS.
Author Holmström, Marianne ; Jangvert, Madeleine
Date 2011
English abstract
Holmström, M & Jangvert, M Protocolized weaning from the ventilator. To have a plan is more important than how it is constructed and a plan only works if you use it. Degree Project, 15 Credit Points. Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2011. Ventilator treatment is lifesaving for the most critically ill patients in an intensive care unit. However, when the patient recovers from illness, ventilator treatment is withdrawn. The process of weaning the patient from the ventilator can be done in different ways. Protocolized weaning has in several studies been shown to shorten the duration of mechanical ventilation but is not the standard of care in all intensive care units. The aim of the present study was to investigate standardized wea-ningprotocols. What parameters define the protocols that can be shown to shorten weaning? Since many factors might be presumed to influence weaning, the aim of the present study was also to determine other possibly important factors than the protocols themselves. Ten studies – nine with a quantitative approach and one with a qualitative approach – were found in a literature search in Pubmed and Cinahl. The studies were analyzed and topics were identified and used for structuring the data from the studies. The conclusion of the present study was that the design of the weaningprotocol seems less important than the existence of protocolized weaning. However, protocolized weaning as such was not enough for success – ambitious education on the usage of the protocol was essential for a suc-cessful weaningprotocol.
Swedish abstract
Holmström, M & Jangvert, M Protokolliserad urträning från respirator. Att ha en plan är viktigare än hur den ser ut och en plan fungerar bara om du använder den. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle. Utbildningsområde omvårdnad 2011. Respiratorbehandling är en livsavgörande behandlingsinsats för kritisk sjuka in-tensivvårdspatienter. När patienten börjar tillfriskna från sin underliggande sjukdom trappas respiratorbehandlingen ut. Urträning – ”weaning” från respiratorn kan göras på olika sätt. Protokolliserad urträning har i flera studier visats förkorta respiratortiden men används inte överallt. Syftet med denna litteraturstudie var att studera standardiserade protokoll utformade för att underlätta weaning och andra faktorer av betydelse för en fungerande weaning. Vad utmärker de protokoll som visats underlätta weaning? Vad krävs förutom protokoll för att underlätta weaning? Efter att inklusionskriterier och exklusionskriterier utarbetats valdes tio artiklar inom aktuellt område ut - nio kvantitativa och en kvalitativ - från en litteratursökning i PubMed och Cinahl. Artiklarna granskades, analyserades och gemensamma teman för respektive artikel identifierades och omformulerades till rubriker som innehållet infogades under. Resultatet av denna litteraturstudie visade att utformningen av weaningprotokollet verkar vara mindre väsentligt än att det verkligen finns ett protokoll att arbeta efter. Ett protokolliserat arbetssätt är dock inte enda lösningen – målmedveten utbildning krävs för att ett nytt arbetssätt ska fungera.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject mechanical ventilation
weaning
nursing
protocol
Handle http://hdl.handle.net/2043/12109 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics