PROTOKOLLISERAD URTRÄNING FRÅN RESPIRATOR. ATT HA EN PLAN ÄR VIKTIGARE ÄN HUR DEN SER UT OCH EN PLAN FUNGERAR BARA OM DEN ANVÄNDS.

DSpace Repository

PROTOKOLLISERAD URTRÄNING FRÅN RESPIRATOR. ATT HA EN PLAN ÄR VIKTIGARE ÄN HUR DEN SER UT OCH EN PLAN FUNGERAR BARA OM DEN ANVÄNDS.

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Holmström, Marianne
dc.contributor.author Jangvert, Madeleine
dc.date.accessioned 2011-06-14T08:46:38Z
dc.date.available 2011-06-14T08:46:38Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 41 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12109
dc.description Holmström, M & Jangvert, M Protokolliserad urträning från respirator. Att ha en plan är viktigare än hur den ser ut och en plan fungerar bara om du använder den. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle. Utbildningsområde omvårdnad 2011. Respiratorbehandling är en livsavgörande behandlingsinsats för kritisk sjuka in-tensivvårdspatienter. När patienten börjar tillfriskna från sin underliggande sjukdom trappas respiratorbehandlingen ut. Urträning – ”weaning” från respiratorn kan göras på olika sätt. Protokolliserad urträning har i flera studier visats förkorta respiratortiden men används inte överallt. Syftet med denna litteraturstudie var att studera standardiserade protokoll utformade för att underlätta weaning och andra faktorer av betydelse för en fungerande weaning. Vad utmärker de protokoll som visats underlätta weaning? Vad krävs förutom protokoll för att underlätta weaning? Efter att inklusionskriterier och exklusionskriterier utarbetats valdes tio artiklar inom aktuellt område ut - nio kvantitativa och en kvalitativ - från en litteratursökning i PubMed och Cinahl. Artiklarna granskades, analyserades och gemensamma teman för respektive artikel identifierades och omformulerades till rubriker som innehållet infogades under. Resultatet av denna litteraturstudie visade att utformningen av weaningprotokollet verkar vara mindre väsentligt än att det verkligen finns ett protokoll att arbeta efter. Ett protokolliserat arbetssätt är dock inte enda lösningen – målmedveten utbildning krävs för att ett nytt arbetssätt ska fungera. en_US
dc.description.abstract Holmström, M & Jangvert, M Protocolized weaning from the ventilator. To have a plan is more important than how it is constructed and a plan only works if you use it. Degree Project, 15 Credit Points. Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, 2011. Ventilator treatment is lifesaving for the most critically ill patients in an intensive care unit. However, when the patient recovers from illness, ventilator treatment is withdrawn. The process of weaning the patient from the ventilator can be done in different ways. Protocolized weaning has in several studies been shown to shorten the duration of mechanical ventilation but is not the standard of care in all intensive care units. The aim of the present study was to investigate standardized wea-ningprotocols. What parameters define the protocols that can be shown to shorten weaning? Since many factors might be presumed to influence weaning, the aim of the present study was also to determine other possibly important factors than the protocols themselves. Ten studies – nine with a quantitative approach and one with a qualitative approach – were found in a literature search in Pubmed and Cinahl. The studies were analyzed and topics were identified and used for structuring the data from the studies. The conclusion of the present study was that the design of the weaningprotocol seems less important than the existence of protocolized weaning. However, protocolized weaning as such was not enough for success – ambitious education on the usage of the protocol was essential for a suc-cessful weaningprotocol. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject mechanical ventilation en_US
dc.subject weaning en_US
dc.subject nursing en_US
dc.subject protocol en_US
dc.title PROTOKOLLISERAD URTRÄNING FRÅN RESPIRATOR. ATT HA EN PLAN ÄR VIKTIGARE ÄN HUR DEN SER UT OCH EN PLAN FUNGERAR BARA OM DEN ANVÄNDS. en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics