Skolgården - inflytande och pedagogiska perspektiv The school yard - influence and pedagogical perspectives

DSpace Repository

Skolgården - inflytande och pedagogiska perspektiv The school yard - influence and pedagogical perspectives

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Skolgården - inflytande och pedagogiska perspektiv The school yard - influence and pedagogical perspectives
Author Ståhle Gunnarsson, Katarina
Date 2011
Swedish abstract
Abstract Gunnarsson, Katarina Ståhle (2011). Skolgården – inflytande och pedagogiska perspektiv. Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra några elevers, lärares och politikers tankar och planer. Är de lika eller skiljer de sig åt vad gäller vistelsen på skolgården? Jag har genom kvalitativa intervjuer av elever, lärare och några av de som planerar skolgården samt observationer samlat in mitt empiriska material, detta har genomförts på en skola i södra Sverige. Min utgångspunkt har varit tidigare forskning och studier kring den fysiska utomhusmiljön på en skola. De teoretiker jag utgått från är Dewey och Vygotskij samt bland annat de Jong och Nordin-Hultman som tidigare forskare. Resultatet visar att eleverna beskriver och resonerar kring sin skolgård och användandet av den på ungefär samma sätt, oberoende av vilken grupp de tillhör eller hur gamla de är. Vad gäller lärarna så skiljer sig deras sätt att se på och använda sig av skolgården som pedagogisk miljö, även om vissa likheter förekommer. Av undersökningen framgår det tydligt att eleverna inte är delaktiga i skolgårdens utformning i någon större utsträckning. De blir tillfrågade endast via elev- och miljöråd om hur de vill att den kommande skolgården ska se ut, men elevernas svar synliggörs inte så i realiteten har eleverna inte något att säga till om vad gäller skolgården. Nyckelord: fysisk utemiljö, inflytande, pedagogisk miljö, skola, skolgård
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fysisk utemiljö
Inflytande
Pedagogisk miljö
Skola
Skolgård
Handle http://hdl.handle.net/2043/12112 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics