Empowerment- Paternalism. A study about Försäkringskassans tools and methods.

DSpace Repository

Empowerment- Paternalism. A study about Försäkringskassans tools and methods.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Empowerment- Paternalism. A study about Försäkringskassans tools and methods.
Author Kilianson, Nicole ; Larsson, Annie ; Lindholm, Ramona
Date 2011
English abstract
Authorities like Försäkringskassan have lately been discussed in the Swedish media. A negative picture has been painted about the personal administrative officers’ in media. Meanwhile there is awareness among the personal administrative officers about the importance of focusing on the individual. The study aimed to examine the tools and methods used by the personal administrative officers at Försäkringskassan working with vocational rehabilitation from an empowerment perspective. Our study is a qualitative study, build on interviews with nine personal administrative officers ‘who work with sickness compensation cases at the unit depth-investigation. Our paper shows that the personal administrative officers’ focus on the individual in the rehabilitation, factors like information, how the individual is treated by the personal administrative officers, motivation and participation are central in the work with the individual. The paper also shows that there is a variation in the personal administrative officers’ way of using the law in order to help the individual. Empowerment as a way of working was up to each personal administrative officer to use. Despite this, we could see the features of empowerment among most personal administrative officers.
Swedish abstract
Försäkringskassan har på sista tiden varit ett föremål för diskussioner i media. En stark negativ bild av myndighetens handläggare tenderar att framkomma ur mediala sammanhang. Samtidigt finns det en medvetenhet hos handläggarna kring vikten av att arbeta med hänsyn till individen. Studiens syfte är att studera de redskap och arbetssätt som används av Försäkringskassans handläggare i arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån ett empowermentperspektiv. Vi gjorde en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med nio handläggare på Försäkringskassan som arbetar med sjukpenningsärende på enheten fördjupad utredning. Vår uppsats visar att handläggarna lägger vikt på individen i rehabiliteringen då faktorer som information, bemötande, motivation och delaktighet är centrala i arbetet med individen. Vidare visar uppsatsen att det finns en variation i handläggarnas sätt att använda sig av regelverket i syfte att hjälpa individen. Empowerment som arbetssätt var upp till var och en handläggare att använda sig av. Trots detta kunde vi se drag av empowerment hos de flesta handläggare.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 60
Language swe (iso)
Subject Authority
Empowerment
Försäkringskassan
Rehabilitation
Relationship
Handle http://hdl.handle.net/2043/12122 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics