Elevers uppfattningar om framgångsrik matematikundervisning

DSpace Repository

Elevers uppfattningar om framgångsrik matematikundervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers uppfattningar om framgångsrik matematikundervisning
Author Nilsson, Ulrika
Date 2011
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka vad elever har för uppfattningar om grundskolans matematikundervisning och vad de kan identifiera för framgångsfaktorer. Sex elever i klass 4-6 intervjuas och resultatet bearbetas sedan kvalitativt. I resultatet framträder både liknande och motsägande uppfattningar kring matematikundervisning. Gemensamt för eleverna är att de efterfrågar en varierad undervisning. Det går också att urskilja att de ger uttryck för ett sociokulturellt perspektiv på framgångsrik matematikundervisning. D v s att den sociala gemenskapen, kulturen och språket lägger grunden för människors utveckling och lärande. Eleverna framhåller undervisning på rätt nivå, möjlighet till samarbete och tillgång till konkret material.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject delaktighet
elevintervjuer
framgångsfaktorer
matematikundervisning
sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/12126 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics