Verklighetsförankringen i gymnasieskolans matematikläroböcker, The reality in mathematics textbooks for upper secondary school

DSpace Repository

Verklighetsförankringen i gymnasieskolans matematikläroböcker, The reality in mathematics textbooks for upper secondary school

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Verklighetsförankringen i gymnasieskolans matematikläroböcker, The reality in mathematics textbooks for upper secondary school
Author Andersson, Emelie
Date 2011
Swedish abstract
I detta arbete har textuppgifter i fyra vanligt förekommande matematikläroböcker ämnade för gymnasieskolans kurs Matematik A undersökts. Syftet med undersökningen har varit att ta reda på hur dessa uppgifter knyter an till verkligheten. Som undersökningsmetod valdes textanalys med utgångspunkt från ett antal egenformulerade analysfrågor, inspirerade av den litteratur som jag tagit del av. Resultatet av textanalysen visar att det är en förhållandevis liten andel av läroböckernas textuppgifter som har en trovärdig förankring i verkligheten, där endast ett fåtal av dessa beskriver en situationskontext som kan relateras till elevernas verklighet. En viktig slutsats som kan dras av detta resultat är att det finns en konflikt mellan de mål som står skrivet i de nationella styrdokumenten och innehållet i läroböcker som används i matematikundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gymnasieskolan
matematiklärobok
textanalys
textuppgift
verklighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/12144 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics