Bygga bort brott - Är det möjligt?

DSpace Repository

Bygga bort brott - Är det möjligt?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bygga bort brott - Är det möjligt?
Author Nygren, Niklas
Date 2011
Swedish abstract
Denna litteraturstudie undersöker möjligheten till att genom byggnadsmässigt brottspreventiva åtgärder minska kriminalitet. Studiens huvudsakliga frågeställning är (1) ”Går det bygga bort brott?”, därefter (2) vilken åtgärd som visat sig mest effektiv. Studien undersöker även vilka åtgärder som rekommenderas i Sverige och varför. Resultaten visar olika forskares övertygelse på att byggnadsmässiga åtgärder fungerar. Den åtgärd som dels rekommenderas och även visat sig mest effektiv är att öka visibiliteten i bostadsområden. Inom områden ökad visibilitet ryms ett flertal olika åtgärder som gynnar visibiliteten, men det är begreppet ökad visibilitet som ses som den enskilt mest effektiva åtgärden. Ökad visibilitet genom att exempelvis ta bort skymmande buskage och murar leder till dels en större medvetenhet om vilka som rör sig i området och vilka som bör röra sig i området. Man lär sig vilka som är ens grannar och på så sätt ökas också den sociala kontrollen. Avslutningsvis förs en kortare diskussion om möjligheten att tillämpa byggnadsmässigt brottspreventiva åtgärder som social brottsprevention.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 25
Language swe (iso)
Subject bostadsområden
brottsprevention
byggnadsmässigt
defensible space
inbrott
rutinaktivitetsteorin
situationell
Handle http://hdl.handle.net/2043/12147 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics