Jag bor här, du bor där

DSpace Repository

Jag bor här, du bor där

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other
Title Jag bor här, du bor där
Author Popoola, Margareta
Date 2006
Swedish abstract
När segregation diskuteras presenteras oftast relativt förenklade bilder av miljonprogrammets bostadsområden, invandrartäta skolor, högt socialbidragsberoende och ungdomar som avslutar grundskolan utan fullständiga betyg. De välbeställda bostadsområdena, där den större andelen av befolkningen har goda inkomster och där eleverna uppvisar höga medelbetyg tenderar däremot att negligeras i debatten.
Host/Issue Mana;2-3
ISSN 1403-6886
Pages 2
Page 25-26
Language swe (iso)
Subject segregation
bostad
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/12157 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics