En studie om 1968. Tre personliga berättelser och erfarenheter samt innebörden av året 1968.

DSpace Repository

En studie om 1968. Tre personliga berättelser och erfarenheter samt innebörden av året 1968.

Details

Files for download
Icon
Sjöbeck Martin ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie om 1968. Tre personliga berättelser och erfarenheter samt innebörden av året 1968.
Author Sjöbeck, Martin
Date 2011
English abstract
My essay is about Sweden and the year 1968 and how three different persons who share the experience of being young and politically active at that time, experienced the year then. My purpose is to investigate their experiences of 1968 and how they remember them. I claim there that there is and established image and an collective memory of 1968, with the squatting of the student union building in Stockholm, various student protests and the Vietnam demonstrations. This perception was reinforced during the anniversary year 2008 when swedish media covered certain events over and over from 1968. My ambition is not to come to a conclusion of what 1968 was and what is to be remembered as important or not. My ambition is to explore stories beside the collective memory of 1968. I therefore selected three informants whom where active in what I assume must be regarded as established politics, the conservatives, the liberals and the social democratic trade union. The helped me put together an additional picture of the year 1968. By using discourse analytic tools I focused mainly on understanding how and why they have a certain perception of reality and why they describe their experiences in a certain way. This resulted in three different testimonies that cross each other in different parts, with common but at the same time different images of 1968. A common context for all three informants is that they all have a relationship with the social democracy in one way or another as an important part in their lives and that the year ment optimism that they all say is lost today, as well as hard political work to change the society in their on desired way.
Swedish abstract
Min uppsats handlar om Sverige året 1968 och om hur tre olika personer som delar erfarenheten av att ha varit unga och aktiva politiskt då, upplevde året för egen del. Mitt syfte är att undersöka hur deras erfarenheter av 1968 ser ut och hur de minns dessa. Det finns enligt mig en etablerad bild och ett kollektivt minne av 1968, kårhusockupationen i Stockholm, studentprotester och Vietnamdemonstrationer. Denna uppfattning förstärktes under jubileumsåret 2008 då media uppmärksammade dessa händelser. Min ambition är inte att komma fram till vad 1968 var och vad som bör anses vara viktigt eller varför vissa saker hände eller inte. Min ambition är att undersöka berättelser vid sidan av det etablerade kollektiva minnet av 1968. Jag har därför valt tre informanter som var aktiva inom vad som måste anses vara etablerade politiska grupperingar, Moderaterna, Folkpartiet och LO. De har hjälpt mig med att skapa en kompletterande bild av året 1968, under intervjuer med dem där mitt mål varit att få dem att dela med sig av sina erfarenheter och minnen från året. Genom att använda mig av diskursanalytiska redskap har jag riktat in mig på att förstå hur och varför de har en viss verklighetsuppfattning och varför de beskriver sina erfarenheter på ett visst sätt. Resultatet är tre berättelser som korsar varandra på ett par olika områden, med gemensamma men samtidigt annorlunda bilder av 1968. En gemensam kontext för alla informanter, är att de alla förhåller sig till socialdemokratin på ett eller annat sätt, som en central del av deras liv 1968 och att 1968 innebar en framtidsoptimism som saknas idag, samt ett hårt politiskt arbete för att förändra samhället i önskad riktning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject 1968
Malmö
Diskursanalys
Intervjuer
klass
Handle http://hdl.handle.net/2043/12179 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics