Praktik och teori 2003 - nr 3

DSpace Repository

Praktik och teori 2003 - nr 3

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Journal
Title Praktik och teori 2003 - nr 3
Date 2003
English abstract
Det här numret tar upp bilden och bildens betydelse. Vad bryr sig högskolor och universitet om att vi lever i en oerhört bildintensiv värld? Lärosäten som i århundraden sysslat med det talade och skrivna ordet och matematiska formler. Finns det på våra lärosäten någon vilja och utrymme för att ta till sig, använda, lära av och granska detta nya bildsamhälle? Ger bilden ett alltför stort tolkningsutrymme för att visa på vetenskapliga resultat, frågar sig en skribent? Varför finns det så mycket bilderfarenheter bland dagens gymnasieungdomar men så lite bildmedvetande, frågar sig en annan skribent? ”Från svartvit torftighet till en ocean av färgbilder” är rubriken på ett inlägg. Du får bekanta dig med begreppet visuell kultur. Varför är det fortfarande legitimt att säga att man inte kan dra ett streck? Finns det bilder som påverkat vår kollektiva identitet och förhållningssätt till historia och samtid? Du kommer mitt in i en diskussion om vad en bild säger om statsministern Göran Persson m.m
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Praktik och teori;3
ISSN 1104-6570
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/1218 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics