Hur skildrar barn i förskoleklassen och deras föräldrar den skriftspråkliga utvecklingen

DSpace Repository

Hur skildrar barn i förskoleklassen och deras föräldrar den skriftspråkliga utvecklingen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Hur skildrar barn i förskoleklassen och deras föräldrar den skriftspråkliga utvecklingen
Author Håkansson, Katarina
Date 2011
Swedish abstract
Håkansson, Katarina (2011). Hur skildrar barn i förskoleklass och deras föräldrar den skriftspråkliga utvecklingen; How children and their parents in a preschool class depict the development of written language; Med fokus på ett tidsperspektiv som sträcker sig från förskola till tiden i förskoleklass. Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Mitt syfte med denna undersökning är att beskriva hur elever som går i förskoleklass och deras föräldrar och pedagoger skildrar den skriftspråkliga utvecklingen. Likaså vill jag undersöka om föräldrarnas egna läsvanor hänger samman med barnets läsintresse och behållning av olika läsupplevelser. Undersökningen är kvalitativ med inramning av ett sociokulturellt perspektiv och empirin grundar sig på tretton halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna omfattar fem barn i förskoleklass och deras föräldrar, en förskollärare, en grundskollärare samt en specialpedagog. Resultatet visar att lärande och utveckling sker i samspel med intresserade vuxna som stimulerar barnet utifrån barnets intresse och motivation. Detta verkar bidra till ett stort läsintresse och god läsutveckling eftersom samtliga barn visar stort intresse för skriftspråkliga aktiviteter och har knäckt läskoden i början av vårterminen i förskoleklassen utan formell undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 53
Language swe (iso)
Subject helhetssyn
literacy
läsförståelse
skriftspråklig utveckling
specialpedagogik
Handle http://hdl.handle.net/2043/12182 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics