Flexibelt badkar för Dimma

DSpace Repository

Flexibelt badkar för Dimma

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Flexibelt badkar för Dimma
Author Melin, Erik
Date 2011
English abstract
This bachelor thesis is a cooperation between Erik Melin, a product design student from the university of Malmö and the bath tub company Dimma. The goal is to develop a product that offers a compact living solution. The product is supposed to be a combination of bath tub and a shower. With this solution the company wants to attract customers who, up until now choose to buy a shower. The solution is a collapsible bath tub where an innovative method is used to save space in small bathrooms. The methods being used is studies in the field of, collapsible design solutions, material science, anthropology and branding where the collection of data is done by interviews and surveys. Also, there is a range of specific design methods used to develop a suiting bathing concept.
Swedish abstract
Arbetet du nu läser är ett samarbete mellan badkarsföretaget Dimma och designstudenten Erik Melin från Malmö högskola. Det är en kandidatuppsats i ämnet produktdesign och behandlar studier i designämnet, med fokus på badkarsdesign. Projektet går ut på att hitta en lösning som gör att företaget Dimma - som är specialiserade på badkar - kan tilltala kunder som hellre köper dusch än badkar. Problemet som skall lösas är hur man på bästa sätt kombinerar en dusch och ett badkar - för att tjäna maximalt med plats och vinna nya kunder till företaget. Lösning är en: utrymmesbesparande badkarsprodukt där en speciell fällprincip gör att karet kan förvaras hängande när det inte används. Produkten kan beskrivas som en badbalja för vuxna där det sittande badet utforskas. Metoderna som används är litteraturstudier i följande ämnen: utrymmesbesparande designlösningar, materialkunskap, antropologi och varumärkesstrategi. Insamlingen av data görs genom intervjuer och enkäter och den kreativa metod som används är; skissen - som verktyg för produktutveckling och idégenerering.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Design
Bathtubdesign
Flexibelt badkar
Handle http://hdl.handle.net/2043/12185 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics