Nutritions betydelse för förbyggande av trycksår hos patienter över 65 år med genomgången höftfraktur

DSpace Repository

Nutritions betydelse för förbyggande av trycksår hos patienter över 65 år med genomgången höftfraktur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nutritions betydelse för förbyggande av trycksår hos patienter över 65 år med genomgången höftfraktur
Author Yari, Mostafa ; Khalid, Nazir
Date 2011
English abstract
Pressure ulcers are a complication in patients with hip fracture often attributed to bed rest, but that can arise in various long-standing idle and load conditions. The purpose of this study was to investigate the possible relationship between nutrition and the prevention of pressure ulcers in patients over 65 with a hip fracture. A systematic database search has taken place in Pubmed and Cinahl. This study was conducted to find relevant scientific papers and seven articles were selected. The authors found that certain nutrients, particularly serum albumin, arginine, zinc, vitamin C can affect the wound healing process. It showed that low serum albumin and arginine are can lead to weight loss, this is an important risk factor that may increase complications in elderly patients. Serumalbumins significance in patients with pressure ulcers is important.
Swedish abstract
Trycksår är en komplikation hos patienter med höftfraktur som ofta tillskrivs sängläge men som kan uppstå vid olika långvariga inaktivitet och belastningstillstånd. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka eventuellt sambandet mellan nutrition och förebyggandet av trycksår hos patienter över 65 år med genomgången höftfraktur. En systematisk databassökning har skett i Pubmed och Cinahl. Denna studie genomfördes för att söka relevanta vetenskapliga artiklar och sju artiklar selekterades. Författarna fann att olika näringsämnen framförallt serumalbumin, arginin, zink, vitamin C kan påverka sårläkningsprocessen. Det visade att lågt serumalbumin och arginin kan leda till viktminskning, detta är en viktig riskfaktor som kan öka komplikationer hos äldre patienter. Serumalbumins betydelse hos patienter med trycksår är viktigt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Höftfraktur
Nutrition Omvårdnad
Trycksår
Hip fracture
Nutrition Patient care
Pressure ulcers.
Handle http://hdl.handle.net/2043/12191 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics