Dramapedagogiska verktyg i undervisningen - en väg till kunskap

DSpace Repository

Dramapedagogiska verktyg i undervisningen - en väg till kunskap

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Olsson, Emmelie
dc.contributor.author Persson, Emily
dc.date.accessioned 2011-06-30T09:12:08Z
dc.date.available 2011-06-30T09:12:08Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 54 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12214
dc.description Syftet med denna uppsats är att undersöka vad sex lärare menar att pedagogiskt drama tillför i deras undervisning samt undersöka vad dramapedagogiken kan bidra med i elevernas kunskapsinhämtning. Vi har undersökt detta med hjälp av fyra frågeställningar: Vilka dramapedagogiska verktyg använder informanterna i sin undervisning? I vilket syfte använder informanterna pedagogiskt drama? Vad har utbildningen i pedagogiskt drama tillfört deras lärarroll? Hur upplever informanterna att eleverna påverkas av pedagogiskt drama? Undersökningen är kvalitativ och bygger på sex frågeformulär. Urvalsgruppen består av sex informanter som är lärare och har utbildat sig i pedagogiskt drama vid Malmö Högskola som en del i lärarprogrammet eller som fristående kurs. Materialet bearbetades efter fyra kategorier kopplade till våra frågeställningar och respondenternas svar. Dessa är: Dramapedagogiska verktyg, Syfte med pedagogiskt drama i undervisningen, Lärarrollen i pedagogiskt drama, Påverkan på och respons från eleverna. Resultatet analyserades med hjälp av den amerikanske filosofen, psykologen och pedagogen John Deweys teorier. Han menar att kunskap bör läras ut genom praktisk handling och han skapade begreppet ”learning by doing”, en metod som innebär att eleverna lär genom teori, praktik, reflektion och handling. Vi funnit att informanternas dramapedagogiska förhållningssätt kan gynna elevers inhämtade av kunskap på så sätt att undervisningen utgår från praktiska handlingar och fysiska aktiviteter. Dessutom bidrar deras undervisning till att utveckla socialt samspel och skapa trygga grupper, vilket är ytterligare förutsättning för ett bra inlärningsklimat. Vi har även funnit att utbildningens påverkan på respondenternas lärarroll, är att de har blivit tryggare i sin ledarroll. Det lustfyllda lärandet genomsyrar också informanternas undervisning, och undervisning som utgår från lek och glädje har positiv inverkan på inlärningen. Vi kan därmed säga att vi har funnit fyra övergripande kategorier som informanterna menar att pedagogiskt drama tillför i deras undervisning, som i sin tur kan bidra till elevernas kunskapsinhämtning. Dessa är: Varierad undervisning med kroppen som metod, Tryggare grupper, Stärkt självbild – viktig grund för lärarrollen och Ett lustfyllt lärande en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject pedagogiskt drama en_US
dc.subject dramapedagogik en_US
dc.subject dramapedagogiska verktyg en_US
dc.subject John Dewey en_US
dc.subject Howard Gardner en_US
dc.subject lärarroll och ledarskap en_US
dc.subject varierad undervisning med kroppen som metod en_US
dc.subject tryggare grupper en_US
dc.subject ett lustfyllt lärande en_US
dc.subject learning by doing en_US
dc.title Dramapedagogiska verktyg i undervisningen - en väg till kunskap en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics