Jämförelse mellan kvinnor och mäns överlevnad baserad på resultat från arbetsprov och myokardscintigrafi

DSpace Repository

Jämförelse mellan kvinnor och mäns överlevnad baserad på resultat från arbetsprov och myokardscintigrafi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Jämförelse mellan kvinnor och mäns överlevnad baserad på resultat från arbetsprov och myokardscintigrafi
Author MIRBAZEL, SEYEDEH HOURIEH
Date 2011
English abstract
Mirbazel SH. Comparison between men and women’s survival based on the results from the exercise tests and myocardial perfusion imaging. Degree Project in Biomedical Laboratory Science, 15 points. Malmö University: Health and Society, Department of Biomedical Laboratory Science, 2011. One of the most common causes of death in both developing countries and in the Western world is heart attack that hits usually individuals over 65 years. Cardiac ischemia is the most common cause of myocardial infarction/sudden cardiac arrest. For the diagnosis of cardiac ischemia, exercise test is the first choice, because the method is inexpensive, non-invasive and relatively harmless. Myocardial perfusion imaging is often performed after an inconclusive exercise test. The purpose of this retrospective study was to determine if the prognosis and survival differ between women and men depending on the outcome of the investigation from the exercise test, and the myocardial perfusion imaging. In this study 2045 patients were analyzed who were registered to perform the exercise tests for a suspected or previously known coronary artery disease in 2006/2007. Patient’s results were divided into three groups: normal, pathological and intermediate findings. The intermediary group was further divided according to results of myocardial perfusion imaging within 6 months of the exercise test: those with normal, those with pathologic and those who had not carried out any myocardial perfusion imaging. Patients with normal exercise test were 1110, with intermediate exercise test 540 and with pathologic exercise test were 254 people. There are statistically significant differences in the number of living and deceased between men and women in intermediate exercise tests (p < 0, 001) and in the subgroup, intermediary without myocardial perfusion imaging (p < 0,001). There is also a statistically significant difference in survival in the main group with the intermediate exercise tests (p < 0.01). No analysis was performed for sub-groups. In conclusion, this study has shown that there are no statistically significant differences in survival between men and women with normal and pathological exercise test. However there is a significant difference in intermediary group.
Swedish abstract
Mirbazel SH. Jämförelse mellan kvinnor och mäns överlevnad baserad på resultat från arbetsprov och myokardscintigrafi. Examensarbete i Biomedicinsk Laboratorievetenskap, 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Hälsa och Samhälle, utbildningsområde för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, 2011. En av de vanligaste orsakerna till död både i utvecklingsländerna och i västvärlden är hjärtinfarkt som drabbar vanligtvis individer över 65 år. Hjärtischemi är den vanligaste orsaken till hjärtinfarkt/ plötsligt hjärtstopp. För diagnostik av hjärtischemi används oftast arbetsprov som förstahandsval, eftersom metoden är billig, icke-invasiv och relativt ofarlig. Myokardscintigrafi utförs ofta efter arbetsprovet, om detta varit inkonklusivt. Syftet i denna retrospektiva studie var att ta reda på om prognosen och överlevnaden skiljer sig åt mellan kvinnor och män beroende på undersökningsresultat från arbetsprov och myokardscintigrafi. I denna studie analyserades 2045 patienter som var registrerade att utföra arbetsprov för misstänkt eller tidigare känd koronarkärlssjukdom under 2006 & 2007. Patienternas resultat delades i tre grupper: normalt, patologiskt och intermediärt enligt bestämda kriterier. Intermediärgruppen analyserades också om de hade utfört ett myokardscintigrafi inom 6 månader. Intermediärgruppen delades därefter in i tre grupper: de med normal myokardscintigrafi, de med patologisk och de som inte hade utfört någon. Patienter med normalt arbetsprov var 1110, med intermediärt arbetsprov 540 och med patologiskt arbetsprov 254 personer. Det finns statistiskt signifikanta skillnader av antal levande och avlidna mellan män och kvinnor i intermediärt arbetsprov (p < 0,001) och i undergruppen, intermediär utan utförd myokardscintigrafi (p < 0,001). Det finns också en statistiskt signifikant skillnad i överlevnad i huvudgruppen med intermediärt arbetsprov(p < 0,01). Inga analyser av överlevad utfördes för undergrupperna. Sammanfattningsvis har denna studie visat att det inte finns några statistiskt säkerställda skillnader i överlevnad mellan män och kvinnor med normalt och patologiskt arbetsprov däremot finns det en signifikant skillnad i intermediärgruppen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 23
Language swe (iso)
Subject Angina pectoris
cardiac ischemia
coronary artery disease
exercise test
myocardial infraction
myocardial perfusion imaging
Arbetsprov
Angina pectoris
Hjärtischemi
Hjärtinfarkt
Koronarkärlssjukdom
Myokardscintigrafi
Handle http://hdl.handle.net/2043/12217 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics