Tiden har skapat fram en ny tip av kvinnor

DSpace Repository

Tiden har skapat fram en ny tip av kvinnor

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Laviola, Annamaria
dc.date.accessioned 2011-06-30T11:48:39Z
dc.date.available 2011-06-30T11:48:39Z
dc.date.issued 2011 en_US
dc.identifier.citation 44 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/12222
dc.description Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt kvinnornas olika roller återspeglas i de analyserade tidningarnas reklamannonser. De frågeställningar som besvaras med hjälp av detta arbete är följande:  På vilket sätt återspeglar reklamverksamheten i tidskrifterna Hertha samt Tidevarvet kvinnornas roller inom den privata och den offentliga sfären?  På vilket sätt kan dessa roller analyseras utifrån perspektiven genus, klass samt etnicitet? Det analyserade materialet utgörs av totalt 132 tidningsupplagor utgivna under tidsperioden 1930-1935. Uppsatsens teoretiska ramar har sin utgångspunkt i Norman Faircloughs diskursordningar, Pierre Bourdieus kapitalarter samt Jürgen Habermas privata och offentliga sfären. Yvonne Hirdmans genuskontrakt och Nina Lykkes tankar om intersektionalitet används också för att besvara minafrågeställningar. Uppsatsens huvudsakliga resultat visar att kvinnans främsta roll var knuten till den privata (intima) sfären. De analyserade reklamverksamheterna återspeglade dock även olika möjligheter inom den litterera samt den politiska offentligheten, med roller inom dessa områden verkade underordnas husmodersrollen. Genus hade en stark påverkan på dessa roller, medan klass och etnicitet kunde i vissa fall bidra till att begränsa kvinnornas möjligheter till att utbilda sig samt, följaktligen, att tillträda den offentliga sfären. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Diskursordningar, Hertha, Offentligheter, Tidevarvet en_US
dc.title Tiden har skapat fram en ny tip av kvinnor en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Privata och offentliga ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics