Dialog och religion - en studie av hur manipulativa religiösa rörelser kan påverka elever och några skolors beredskap att möta detta

DSpace Repository

Dialog och religion - en studie av hur manipulativa religiösa rörelser kan påverka elever och några skolors beredskap att möta detta

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Dialog och religion - en studie av hur manipulativa religiösa rörelser kan påverka elever och några skolors beredskap att möta detta
Author Ljunggren, Pia
Date 2007
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka på vilket sätt elever kan hamna under ett destruktivt inflytande av religiösa rörelser av manipulativ art (RRM - eller ”sekter” som de ofta benämns i vardagslag), samt skolors beredskap för att hantera sådana situationer. Elever kan söka sig till sådana rörelser av flera olika anledningar: för att finna svar på sina frågor om livet; vid livskriser; eller att bara som en följd av sökandet efter ro i det dagliga livet. Ett vidare syfte med uppsatsen är dra pedagogiska och didaktiska slutsatser när det gäller religionsundervisningens möjligheter att motverka ett sådant destruktivt beroende. Genom att ge eleverna större insikt eller kunskap står de bättre rustade mot värvningsförsök från RRM grupper. Uppsatsen redogör i en litteraturöversikt för de viktigaste dragen i RRM, för att sedan analysera ett material av tre olika typer av intervjuer. Materialet utgörs av två djupintervjuer med en ung avhoppare, och en intervju med en ”avprogammerare” samt en telefonenkät bland skolor i södra Skåne. Telefonundersökningen genomfördes i syftet att ta reda på om skolor har någon handlingsberedskap när det gäller elever som hamnar under ett destruktivt inflytande av RRM och resultatet visar att beredskapen är bristfällig hos många skolor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Elever
sekter
religiös rörelse av manipulativ art
skola
pedagog
rekrytering
Handle http://hdl.handle.net/2043/12228 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics