Pedagogisk dokumentation i förskolan

DSpace Repository

Pedagogisk dokumentation i förskolan

Details

Files for download
Icon
Pedagogisk dokume ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogisk dokumentation i förskolan
Author Nyholm, Kim
Date 2011
Swedish abstract
Nyholm, Kim (2011), Pedagogisk dokumentation i förskolan. Lärarutbildningen: Malmö Högskola. Pedagogisk dokumentation ska användas som ett verktyg i förskolan för att utvärdera och utveckla verksamheten enligt den reviderade läroplanen för förskolan. Syftet är att se hur förskollärare arbetar med dokumentationen och vilka effekterna blir av detta. Syftet är också att se vilka möjligheter och svårigheter förskollärare ser när de arbetar med dokumentation. Undersökningen utgörs av intervjuer av sex förskollärare, vilka har analyserats ur ett sociokulturellt perspektiv och genom Michael Foucalts tankar om diskurser och maktförhållanden. Resultatet visar att det inte finns någon bestämd metod som används överallt, utan förskollärarna i min undersökning dokumenterar på olika vis och har skilda sätt att se på resultaten. De flesta påpekar tiden som ett eventuellt hinder.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Pedagogisk dokumentation
Handle http://hdl.handle.net/2043/12237 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics