Kundrelationer är som ett äktenskap! - en fallstudie på reklambyrån First Flight

DSpace Repository

Kundrelationer är som ett äktenskap! - en fallstudie på reklambyrån First Flight

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kundrelationer är som ett äktenskap! - en fallstudie på reklambyrån First Flight
Author Assarsson, Pernilla
Date 2011
English abstract
How can advertising agency´s create and retain costumer relationship so they can be long-term relationship? In this study the readers will get an immerse knowledge about how the advertising agency First Flight will create and maintain long-term relationship whit their customers. This study involves an interview whit four employees that works at the advertising agency First flight in Malmö and four customers of the First Flight have answered a survey. Their answers show that commitment and honesty between the agency and their customer create long term relationship. Furthermore it´s imported that possible complaints will be taken care of immediately and solved. When this is done it will create openness between the advertising agency and their customer. Furthermore research would be to look at additional advertising agencies in Malmö. That would contribute a better understanding in the field of research and therefore enhance this study.
Swedish abstract
Hur kan reklambyråer skapa samt bevara de kundrelationer som de byggt upp bli långvariga? I denna studie får läsaren en fördjupad kunskap om hur reklambyråer kan skapa samt bevara långa kundrelationer. Med hjälp av en fallstudie i form av intervjuer, med fyra personer som arbetar på reklambyrån First Flight i Malmö, och fyra enkätsvar från reklambyråns kunder kan det konstateras, utifrån relevant teori, att långvariga kundrelationer skapas genom engagemang och öppenhet mellan kunder och reklambyråer. Vidare är det viktigt att eventuella klagomål som kommer till reklambyråer tas på allvar och att dessa klargörs på en gång. Görs detta kommer även detta att bidra till öppenhet mellan de två parterna. Vidare forskning kring detta ämne skulle vara att undersöka fler än en reklambyrå i Malmö. Detta skulle bidra till en ännu bredare förståelse inom ämnesområdet genom att undersöka fler reklambyråer och på så sätt få denna studie förstärkt.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Långsiktiga kundrelationer
klagomålshantering
kundtillfredsställelse
reklambyrå
skapande av kundrelationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/12238 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics