Sjuksköterskans upplevelse och hantering av kritiska händelser

DSpace Repository

Sjuksköterskans upplevelse och hantering av kritiska händelser

Details

Files for download
Icon
Examensarbete
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterskans upplevelse och hantering av kritiska händelser
Author Karlsson, Madeleine ; Nilsson, Jonas
Date 2011
English abstract
Background: Nurses risk every day to get into situations that could be perceived as critical. The purpose of this systematic literature review was to investigate the events, which the nurse feels are critical and how these events since perceived and handled. Heidegger's hermeneutic phenomenology was used as a focused theoretical framework of the work. Methods: The PubMed, CINAHL and Medline found 17 articles that were of interest, after the quality review was ten articles out for recognition at work. Results: Events that nurses in particular felt that was critical incidents involving children, serious injuries and emergencies that could be respiratory or cardiac arrest. The experience of such an event were varied, it could be tedious, the nurse could feel great uncertainty and gave a strong fatigue. To deal with such a sense took the nurse to the different techniques to handle the situation. One way to reduce the anxiety was making jokes and using humour, another way was to seek support from their colleagues. Meanwhile it was also important that there was a formal support of the organization that the nurse was able to enlist the help of whether the incident was too overpowering. Conclusion: The nurse must be aware that critical incidents can lead to severe stress reactions and be aware of if signs of burnout appear.
Swedish abstract
Bakgrund: Sjuksköterskor riskerar dagligen att hamna i situationer som kan upplevas som kritiska. Syftet med denna systematiska litteraturstudie var därför att undersöka vilka händelser som sjuksköterskan upplever som kritiska och hur dessa händelser sedan upplevs och hanteras. Heideggers hermeneutiskt inriktade fenomenologi användes som teoretisk referensram i arbetet. Metod: Genom databaserna PubMed, CINAHL och Medline hittades 17 artiklar som var av intresse, efter kvalitetsgranskning valdes tio artiklar ut för att redovisas i arbetet. Resultat: Händelser som sjuksköterskan bland annat ansåg som kritiska var händelser som involverade barn, allvarligt skadade personer samt akuta händelser som kunde vara andnings- eller hjärtstopp. Upplevelsen av en sådan händelse var varierande, den kunde vara ledsam, sjuksköterskan kunde känna stor osäkerhet och gav en stark trötthet. För att hantera en sådan känsla tog sjuksköterskan till olika tekniker för att hantera situationen. Ett sätt för att minska ångesten var att skämta och använda humor, ett annat sätt var att söka stöd hos sina arbetskamrater. Samtidigt var det också viktigt att det fanns ett formellt stöd inom organisationen som sjuksköterskan kunde ta hjälp av ifall händelsen blev allt för övermäktig. Konklusion: Sjuksköterskan skall vara medveten om att kritiska händelser kan leda till allvarliga stressreaktioner och vara uppmärksam på ifall tecken på utbrändhet visas.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject Hantering
Kritiska händelser
Sjuksköterska
Stress
Teamarbete
Upplevelser
Critical incidents
Experience
Management
Nurse
Perceptions,
Teamwork
Handle http://hdl.handle.net/2043/12257 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics